Brzeg, dnia 21 .01. 2021 r.

G.6840.1.9.2017

 

Działając zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybów przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

Starosta Brzeski informuje,

o wyniku przeprowadzonego w dniu 14.01.2021 r.  w Brzegu przy ul. Robotniczej 12,  IV ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzegu, stanowiącej własność Skarbu Państwa

  1. Opis nieruchomości :

działka Nr  681/3 o pow. 0,0022 ha , ark. m.14, położona w Brzegu, obręb Południe, KW OP1B/00016730/3.

 

  1. Do przetargu dopuszczono – 0 – zgłaszających się,

 

  1. Nie dopuszczono do udziału w przetargu – 0 –  zgłaszających się,

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła :

– 1 600 zł.  – za dz. nr 681/3

 

  1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 0

 

  1. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym : nikt nie przystąpił do przetargu.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Brzegu  na okres 7 dni tj. od dnia 21.01.2021 r.  do dnia 27.01.2021 r. oraz zamieszcza na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w BrzeguDOKUMENTY BIP (brzeg-powiat.pl)

 

 

Wydrukuj stronę