Brzeg, dnia 06.03.2024 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2024 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Ludowy Zespół Sportowy

Klub Sportowy „OLIMPIA” Lewin Brzeski

ul. Powstańców Śląskich 51

49-340 Lewin Brzeski

Treningi piłkarskie

dla dziewcząt

w wieku 11-16 lat

z powiatu brzeskiego

5 000 5 000
2 2 Koło Inicjatyw Lokalnych

w Lipkach

Lipki 32

49-300 Lipki

Wakacje na sportowo 5 000 5 000
3 3 Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej

Plac Moniuszki 1

49-300 Brzeg

Wędka łączy pokolenia 5 000 5 000
4 4 Fundacja „RAVEN”

ul. Wierzbowa 10/1

49-304 Brzeg

Turniej piłkarski

dla wszystkich dzieci

z powiatu brzeskiego Kościerzyce 2024 r.

5 000 5 000
5 4 Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień”

Brzezina 65

49-300 Brzeg

Sport nie jedno ma imię 5 000 5 000
6 4 Klub Sportowy Piast

ul. Sportowa 1

49-304 Brzeg

Wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację turniejów tenisa ziemnego

5 000 5 000
7 5 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu –

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2

w Brzegu

ul. Jagiełły 23

49-300 Brzeg

Aktywni fizycznie = zdrowsi i sprawniejsi 5 000 1 400

 

8 6 Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu

ul. Matejki 6

49-200 Grodków

Cykl czterech turniejów

w piłkę plażową

5 000 3 600

 

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę