Brzeg, dnia 24.04.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 450, 650, 723) w zakresie

 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna — jako formy promocji i ochrony zdrowia

 

kwota przyznanej dotacji 15.000 zł.

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

 

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 23 pok. 17

49-300 Brzeg

Wyprzedź raka. Badaj się. 5.000
2.

 

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia

ul. Wileńska 39/13

49-300 Brzeg

Poradnictwo i warsztaty

dla osób niepełnosprawnych „Mówimy o sobie dobrze”

5.000
3. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

ul. 1-go Maja 2

49-300 Brzeg

Żyć zdrowo 5.000

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(—)

MACIEJ STEFAŃSKI

 

 

Wydrukuj stronę