WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH WAKATY

 

 

W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, trwającego od 1 lutego 2024 r. do 15 lutego 2024 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów:

 

Maria Dyda — 1 głos

Barbara Janek — 1głos

Michał Roman — 2 głosy

 

Do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji powołane zostaną ww. osoby.

 

 

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę