Ochronie przeciwpowodziowej i bezpieczeństwu komunikacyjnemu poświęcone było seminarium zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, które odbyło się 24 maja 2013 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

 

Na spotkanie, do Sali Pinottiego przybyli: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Starosta Powiatu Oławskiego Zdzisław Brezdeń, Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński oraz przedstawiciele: Wojewody Opolskiego i Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starosty Powiatu Wrocławskiego, Burmistrza Oławy, Straży Pożarnej, Policji, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Dróg Powiatowych oraz gmin z powiatów brzeskiego i oławskiego.

W 2011 roku, pomiędzy powiatami brzeskim, oławskim i wrocławskim, podpisana została umowa, mająca na celu wzajemne wspieranie przygotowywanych inicjatyw, w szczególności zaś kwestii związanych z walką z powodziami. Problemy poruszone podczas seminarium skupione zostały na przypomnieniu przyczyn i skutków powodzi, jaka nawiedziła Polskę przed trzema laty, Miały również pomóc w dalszym kontynuowaniu współpracy, mającej na celu uniknięcie w przyszłości takich katastrof, z jakimi zmagać się musiały wspomniane powiaty w roku 1997 oraz 2010.

Debatowano na temat: działań Państwowej Straży Pożarnej na akwenach wodnych na przykładzie powodzi z 2010 roku, inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatów brzeskiego i oławskiego, poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysa Kłodzka.

Najważniejszym punktem spotkania było jednak przedstawienie stanowiska władz powiatu brzeskiego i oławskiego w sprawie konieczności budowy przeprawy mostowej na rzece Odra, na trasie Oława – Brzeg. Starostowie Stefański i Brezdeń zgodnie stwierdzili, że należy dołożyć wszelkich starań do tego, aby doprowadzić do powstania przeprawy, gdyż podczas sytuacji kryzysowych staje się ona niezbędnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo mieszkańców, a ponadto znacznie obniżyłaby ona ruch samochodów w stolicach powiatów.

Wartym odnotowania jest fakt, że władze powiatu oławskiego z poprzedniej kadencji, nie stawiały sprawy budowy dodatkowej przeprawy mostowej wśród swoich priorytetów. Po zmianie tej sytuacji szanse na wywalczenie długo oczekiwanej inwestycji rosną.

 

Krystian Ławreniuk

Wydrukuj stronę