Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przyjmowane są w ramach realizowanego przez PCPR programu PFRON ,, Aktywny Samorząd" wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do:

– zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu, w wieku aktywności zawodowej
– uzyskania prawa jazdy kategorii B, dla osób o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu, w wieku aktywności zawodowej
– zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niewidomych i z dysfunkcją narządu wzroku oraz uszkodzenia kończyn górnych stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 
– zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym
– w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
– zakupu  i utrzymaniu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości dla osób w wieku aktywności zawodowej
– pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dla osób w wieku aktywności zawodowej dla osób w wieku aktywności zawodowej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach programu ,, Aktywny Samorząd" uzyskacie Państwo w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 piętro I pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 0-77-416-95-05 wewnętrzny 200.  
 
Wydrukuj stronę