REGULAMIN
VII  BRZESKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2017

CELE:
Upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja powiatu brzeskiego.
Propagowanie zdrowego stylu życia.

ORGANIZATOR:
Starostwo Powiatowe w Brzegu,
(Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego)

PARTNERZY:
Brzeskie szkoły ponadgimnazjalne
Klub Turystyki Aktywnej PTTK „ACTIVE”
Dowództwo 1 Pułku Saperów w Brzegu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

TERMIN:
Bieg niepodległości odbędzie się 11 listopada 2017 roku – sobota  start godz. 12.00

MIEJSCE:
Centrum miasta, bieg po wyznaczonych trasach dla poszczególnych kategorii wiekowych
Start i meta – brzeski RATUSZ.
Sekretariat zawodów mieścić się będzie: w Ratuszu dla dzieci i młodzieży,  dla dorosłych w namiocie przy Ratuszu.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnikami VII Biegu Niepodległości w kategorii dzieci i młodzieży mogą być uczniowie, którzy zostali zgłoszeni przez opiekunów i posiadają aktualne badania lekarskie lub pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, podpisane przez rodzica bądź  opiekuna prawnego. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Wszyscy zawodnicy w kategoriach dzieci i młodzieży,  muszą posiadać  wypełnione i otrzymane od organizatora kartki startowe identyfikujące zawodnika. Brak kartki na mecie, zniszczenie jej w stopniu uniemożliwiającym odczyt lub skreślenia na kartce dyskwalifikuje zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. Kartki startowe będą wydawane opiekunom i pełnoletniej młodzieży w dniu zawodów.
W kategorii OPEN i Nordic Walking  zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują „oświadczenie uczestnika zawodów” lub przedstawiają zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych. Osoby w wieku do 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem (weryfikacja przy zgłoszeniu z dokumentem tożsamości).

ZGŁOSZENIA:
W kategorii dzieci i młodzieży do lat 18 zgłoszenie powinno zawierać zgodę podpisaną przez rodzica bądź ustawowego opiekuna. Zgłoszenia do VII Biegu Niepodległości będą przyjmowane
w terminie do 06 listopada 2017 r.:
– strona internetowa – www.maratonypolskie.pl
– sport@brzeg-powiat.pl
– osobiście, w biurze Wydziału OKiKF Starostwa Powiatowego ul. Wyszyńskiego 23
pok. nr 16 w godz. 8.00-15.00
W dniu zawodów od godz. 9:30 do 11.45 w biurze zawodów.
W klasyfikacji indywidualnej zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych
i odpowiednio na dystansach:
1. Dzieci rocznik 2008-2010 i młodsi – 254m
2. Dzieci rocznik 2007-2005 – 550m
3. Młodzież rocznik 2004-2002 – 805m (1 okrążenie)
4. Młodzież rocznik 2001-1998:
– dziewczęta – 805m (1 okrążenie)
– chłopcy – 1610m (2 okrążenia)
5. Kategoria OPEN (od 16 lat), (Bieg po pętli 3500 m)
– kobiety – 7000 m (2 okrążenia)
– mężczyźni – 7000 m (2 okrążenia)
– Nordic Walking – 3500 m (1 okrążenie)

NAGRODY:
– Uczestnicy  biegów w kategorii dzieci i młodzieży otrzymają pamiątkową koszulkę,
– Pamiątkowy medal otrzyma pięciuset pierwszych uczestników biegu Open i w Nordic Walking.
– W  każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe
i dyplomy:
a) w  kat. OPEN według podziału na grupy wiekowe:
16-29 lat,  30-39 lat,  40-49 lat,  50-59 lat (mężczyźni), 60 lat i więcej (kobiety 50 lat i więcej)
b) w kat. NORDIC WALKING według podziału na grupy wiekowe:
– 16-50 lat
– 51 lat i więcej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Organizatorzy nie pobierają wpisowego.
– Opiekę medyczną zapewnia organizator.
– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt na terenie Ratusza.
– Nawierzchnia dróg: asfalt – 63% i kostka brukowa – 37 %.
– Za zagubione rzeczy poza depozytem organizator nie odpowiada.
– Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich ponoszą opiekunowie.
– W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostanie on zdyskwalifikowany.
– Dzieci i młodzież mogą startować tylko w jednym biegu.

 

PROGRAM MINUTOWY:

Weryfikacja
9:30-11:45 Dzieci, młodzież, kategorie OPEN i Nordic Walking
11:30 Uroczyste rozpoczęcie Biegu Niepodległości

Biegi w kategoriach wiekowych.
12:00 Dzieci rocznik 2008 i młodsi
12:10 Dzieci rocznik 2007-2005
12:20 Młodzież rocznik 2004-2002
12:30 Młodzież rocznik 2001-1998

13:00 Bieg kategorii OPEN
13:00 Nordic Walking start wspólny z kategorią OPEN w drugiej linii startowej
14.30 Zakończenie Biegu Niepodległości

Dekoracje zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych po każdym biegu
UWAGA:  Natryski w hali sportowej ul. Oławska 2  (Około 500 m od centrum zawodów)

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN
I OSTATECZNEJ INTERPRETACJI  REGULAMINU.

Wydrukuj stronę