Dnia 20 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa brzeskich i grodkowskich funkcjonariuszy Służby Więziennej. W wyjątkowym miejscu – Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, wszystkich gości przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ppłk Henryk Knera. W uroczystości uczestniczyli także Dyrektor Okręgowa Służby Więziennej płk Lidia Ojenik, władze samorządowe reprezentowane przez Starostę Powiatu Macieja Stefańskiego i Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, a także licznie przybyli szefowie innych instytucji i formacji. Uroczysta odprawa miała związek z faktem otrzymania przez brzeskich i grodkowskich funkcjonariuszy aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz oznaczenia “Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Po zakończeniu aktów mianowania i odznaczeniach przyszedł czas na życzenia, które składali zaproszeni goście. W imieniu mieszkańców Powiatu Brzeskiego życzenia i wyrazy uznania za trudną pracę, wszystkim funkcjonariuszom oraz dyrekcji SW złożył Starosta Maciej Stefański, dziękując także za dobrą współpracę brzeskiego Zakładu Karnego z lokalnym samorządem. Efektem takiej współpracy było m. in. podpisanie w lipcu br. porozumienia o świadczeniu przez brzeskich skazanych nieodpłatnej pracy na rzecz Powiatu Brzeskiego. Dyrektor okręgowa Służby Więziennej płk Lidia Ojenik dziękowała z kolei brzeskim samorządowcom za to, że SW zawsze może liczyć z ich strony na wsparcie.

Wojciech Komarzyński

Wydrukuj stronę