W dniu 5 listopada 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Posiedzeniu przewodniczył –Starosta Brzeski Pan Maciej Stefański.

W czasie posiedzenia poruszono następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie jednostek administracji samorządowej i organizacji pozarządowych do udzielania pomocy potrzebującym w warunkach znacznych spadków temperatur – zadania do realizacji w powiecie i gminach – referował Aleksander Podgórny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  • Przygotowania służb odpowiedzialnych za utrzymanie przejezdności dróg
    w warunkach niskich temperatur i intensywnych opadów śniegu – zadania ZDP
    i gmin – referował Stanisław Kowalski z Zarządu Dróg Powiatowych;
  • Informacja o działaniach podejmowanych w celu wyeliminowania zagrożenia wynikającego z niewłaściwej eksploatacji budynków oraz innych obiektów budowlanych w okresie zimowym, w związku z długotrwałym występowaniem niskich temperatur oraz możliwością zalegania śniegu i lodu na dachach. Zadania własne i administratorów – referował Leszek Dyba – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  • Zatwierdzenie przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego projektu budżetu PCZK na rok 2011.
    Dyskusję prowadził Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Janusz Koronkiewicz.

Kierownik
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydrukuj stronę