6 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu uczniowie mieli okazję spotkać się ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim. Spotkanie zainicjowane przez dyrektora ZSZ nr 1 Mariusza Bochenka moderowała Małgorzata Lityńska, ucząca na co dzień wiedzy o społeczeństwie.

 

 

W pierwszej kolejności starosta przedstawił, ponad setce uczniów obecnych na spotkaniu, zadania za jakie odpowiedzialne są władze powiatu, ich kompetencje i problemy z jakimi muszą się zmagać. Następnie młodzież miała możliwość zadawania pytań związanych z działaniem samorządów, a także innymi sprawami ważnymi dla młodych ludzi mieszkających w powiecie brzeskim.

Kwestie poruszone przez uczniów ze „Słowiańskiej” były zaskakująco aktualne, co potwierdza tylko, że sprawy priorytetowe, nad którymi pracuje powiat, są bliskie każdemu mieszkańcowi naszego regionu. Starosta Stefański odpowiadał między innymi na pytania dotyczące wybudowania dodatkowej przeprawy mostowej przez Odrę oraz ograniczenia ruchu tranzytowego w miastach. Rozmawiano także o problemie zbyt małej ilości połączeń kolejowych na trasach Brzeg – Opole Główne i Brzeg – Wrocław Główny (w tej kwestii Starosta zwrócił się już do przewoźników z prośbą o ponowne rozpatrzenie spawy, z uwzględnieniem potrzeb naszego miasta na posiadanie dogodnego połączenia z miastami wojewódzkimi). Pytano również o stosunek władz powiatu do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także o inwestycje, jakie planowane są na najbliższe lata.

Nie zabrakło też pytań nieco mniej oficjalnych – o codzienną pracę starosty, a także o rady dla młodych ludzi, którzy chcieliby się zaangażować w działalność samorządową.

Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne. Przez ten czas młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w dyskusji poruszającej wiele tematów związanych z pracą samorządu i różnymi aspektami związanymi z powiatem brzeskim.

Wydrukuj stronę