Dziś w siedzibie brzeskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się uroczyste spotkanie z członkami koła, którzy w bieżącym roku ukończyli 80-ty rok życia. Jubilaci otrzymali z rąk zastępcy przewodniczącego Jana Solińskiego listy gratulacyjne. W spotkaniu udział wzięła Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, życząc wszystkim seniorom zdrowia, szczęścia oraz radości z życia. Brzeski Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego przewodniczącym jest Zbigniew Kawecki, już od wielu lat bardzo prężnie działa integrując lokalne środowisko. Członkowie koła mają możliwość korzystania ze specjalistycznych porad, a także uczestniczenia w spotkaniach, wycieczkach i rozmaitych imprezach.

Wydrukuj stronę