Na dorocznym spotkaniu opłatkowo – noworocznym, dnia 16 stycznia br. spotkali się członkowie i sympatycy Solidarności Ziemi Brzeskiej. Przewodniczący organizacji Kazimierz Kozłowski przywitał wszystkich przybyłych gości, wśród których obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Brzeski Maciej Stefański, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Przewodniczący Rad Powiatu i Miasta Stanisław Kowalczyk i Barbara Mrowiec, przedstawiciele innych organizacji i instytucji, a także poseł na Sejm R.P. Paweł Grabowski. Wspólną modlitwę poprowadził natomiast ksiądz Prałat Bolesław Robaczek, który mówiąc o misji czynienia dobra, do której wszyscy jesteśmy powołani podkreślił, że największym złem, na które cierpi świat, nie jest siła złych, lecz słabość dobrych. Głos zabrał także Przewodniczący Krajowej Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność`80 dr Zbigniew Półtorak, który oprócz życzeń wyraził zadowolenie, że obecnie sprawy pracownicze w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku. Wszyscy łamali się następnie opłatkiem, życząc sobie owocnej pracy związkowej, a także godnych i bezpiecznych warunków pracy. Solidarność to obecnie największy ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych, którego prężnie działające struktury funkcjonują także w naszym powiecie.

Wojciech Komarzyński

solidarność  

Wydrukuj stronę