Dobiegają końca prace remontowe prowadzone na ulicy Piastowskiej w Brzegu, które obejmują przebudowę całego odcinka ciągu pieszego przebiegającego od Banku Spółdzielczego, wzdłuż budynku Poczty Polskiej, aż do wjazdu na Dworzec PKP.

Realizacja projektu to efekt dobrej współpracy Powiatu Brzeskiego z Gminą Brzeg, które finansują tę inwestycję wspólnie. „Cieszę się, że Gmina Brzeg postanowiła partycypować w kosztach remontów dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia komfortu naszych mieszkańców” – podkreślał Starosta Maciej Stefański, kiedy podejmowano decyzję o przebudowie tego ważnego ciągu komunikacyjnego. Przetarg na zadanie został ogłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych pod koniec maja br. Przedmiot zamówienia został określony, jako remont ponad pół kilometrowego odcinka chodnika z wykorzystaniem dotychczasowego materiału, poddanego wcześniejszej obróbce. Ponieważ remont odbywa się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej prace prowadzone są z udziałem Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu. Warto podkreślić, że w ramach projektu dokonano nasadzeń około 50 szt. nowych drzew niskopiennych, które w przyszłości nie będą niszczyły nawierzchni nowego chodnika. Wojciech Komarzyński

Wydrukuj stronę