Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału w Brzegu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kresowiacy w Brzegu”.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenia(małpa)brzeg-powiat.pl lub przez ePUAP albo papierowo do Starostwa Powiatowego w Brzegu w terminie do 26 listopada 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(—)
Jacek Monkiewicz

https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_133

Wydrukuj stronę