Biblioteka pełna książek

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Program składa się z trzech priorytetów:
– zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
– infrastrukturę biblioteki
– rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Powiat Brzeski w ramach realizacji trzeciego z tych priorytetów otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 52 000 zł. oraz przeznaczył na realizację tego zadania 20% środków własnych w wysokości 13 000 zł. Całkowity koszt powierzonego zadania wyniesie 65 000 zł.
Wsparciem objęte zostały następujące szkoły:
– Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu – 15 000 zł.
– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – 15 000 zł.
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu – 15 000 zł.
– Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie – 15 000 zł.
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie – 5 000 zł.
„Biblioteka jest bardzo ważnym ogniwem działalności każdej szkoły – mówi Mariusz Bochenek, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej brzeskiego starostwa. Uzupełnianie zbiorów czytelniczych jest też dużym wyzwaniem finansowym, dlatego też pozyskanie przez Powiat Brzeski 52 000 zł i przeznaczenie dodatkowo 13 000 zł jako udział własny, znacząco poprawi zasoby biblioteczne szkół średnich naszego powiatu. Zakup nowych pozycji książkowych będzie nie tylko uzupełnieniem stanu lektur szkolnych, ale również odpowiedzią na zapotrzebowanie czytelnicze dzieci i młodzieży. Ponadto program zakłada realizację przez biblioteki szkolne działań popularyzujących czytelnictwo, dlatego też całość tych przedsięwzięć ma wzmacniać rolę biblioteki szkolnej oraz spowodować wzrost czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej”.

Kolejnym programem, z którego będą mogły skorzystać szkoły z powiatu brzeskiego jest rządowy program „Aktywna tablica”. Będzie on realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Wydrukuj stronę