KOMUNIKAT 3/PI/2018 z dnia 06.07.2018r.

WIOŚ w Opolu informuje, że w dniu 05.07.2018 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozon.

KOMUNIKAT 3/PI/2018 z dnia 06.07.2018 r. o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 05.07.2018 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu. Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego (OpOlesSlowac), zarejestrowano następujące jednogodzinne stężenia ozonu:

– Olesno – 181 μg/m3 (05.07.2018 r., godz. 12:00)

– Olesno – 181 μg/m3 (05.07.2018 r., godz. 14:00)

– Olesno – 183 μg/m3 (05.07.2018 r., godz. 15:00)

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa. Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 mikrogram/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie ozonu są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym;

  • osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Wydrukuj stronę