W dniu 14 grudnia 2018r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Na posiedzeniu omówiono obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, zaopiniowano podział środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w 2019r oraz plan szkoleń bezrobotnych na 2019r. Rada zapoznała się również z priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r oraz z Barometrem Zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie brzeskim.

Wydrukuj stronę