Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie powiatu brzeskiego (a jest ich ok. 200) borykają się z wieloma trudnościami finansowymi. Problem ten dotyczy wszystkich, ale szczególnie odnosi się do niewielkich organizacji z terenów wiejskich lub małych miast.

Do nich właśnie swoją ofertę kieruje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolność – organizator Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2012” dla organizacji z obszarów wiejskich lub miast do 20 tys. mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 22.03.2012 r. Organizacje mogą ubiegać się o finansowanie projektów do 40 tys. zł. Działania organizacji powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl (tam też jest do pobrania elektroniczny formularz wniosków). W przypadku pytań można dzwonić na nr tel. (22) 826 10 16.
Konkursowe projekty mogą poruszyć tematykę ekologiczną, artystyczną, medialną, dziedzictwa kulturowego czy techniczną. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy to przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego (do 22.02.2012 r.), w drugim etapie zakwalifikowane organizacje przygotują projekty.
Wobec coraz częstszych próśb organizacji społecznych z terenu powiatu brzeskiego do samorządu powiatowego o pomoc w organizacji imprez i obowiązywanie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która taką pomoc ograniczyła do możliwości startowania w corocznych konkursach, serdecznie zachęcamy organizacje społeczne z terenu powiatu do sięgnięcia po inne formy dofinansowania.
Rzecznik Prasowy Starosty
Brygida Jakubowicz
 
Wydrukuj stronę