Zakończyła się XVII wojewódzka edycja konkursu AgroLiga 2010 organizowana dla rolników i firm z terenów wiejskich. Podsumowanie konkursu promującego najaktywniejszych rolników oraz firmy sektora rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa województwa opolskiego, miało miejsce na uroczystej gali 28 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty i Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Henryka Zamojskiego
w podsumowaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, w imieniu Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego – Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik oraz reprezentanci gmin i powiatów z terenu województwa opolskiego, a także laureaci i ich rodziny.

 

Uroczystość poprzedził inauguracyjny wykład wygłoszony przez dr. inż. Ryszarda Bandurowskiego – „Co jest większą sztuką produkcja czy jej sprzedaż – globalizacja a rynki lokalne”, a całą galę uświetniał zespół muzyczny Buraky z Wołczyna rozbawiając publiczność starymi, dobrymi przebojami.

Wśród laureatów z terenu województwa opolskiego w kategorii „Rolnicy indywidualni” znaleźli się przedstawiciele powiatu strzeleckiego – Państwo Teresa i Andrzej Kubik zdobywając I miejsce, II miejsce należało do gospodarstwa Państwa Karoliny i Norberta Latta z powiatu prudnickiego, III miejsce zdobyło gospodarstwo reprezentujące powiat brzeski ze Starowic Dolnych z gminy Grodów – Państwa Edyty i Dariusza Gajewskich, którzy otrzymali z rąk Sekretarza Powiatu Brzeskiego piękną pamiątkową statuetkę. Państwo Gajewscy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym zajmują się chowem bydła mięsnego, produkcją roślinną ukierunkowaną na uprawę pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, buraków cukrowych i rzepaku. Równorzędnie III miejsce zdobyły także gospodarstwa z powiatów: namysłowskiego – Pan Witold Gruszkiewicz, kędzierzyńsko-kozielskiego – Pani Teresy i Rajmunda Bulik; ponadto wyróżnienie otrzymali – powiat krapkowicki, kluczborski, głubczycki, oleski, nyski oraz opolski. Wśród nagrodzonych w kategorii „Firmy rolnicze” znalazła się – zajmując I miejsce – firma „Flora” z powiatu oleskiego, II miejsce Alfons Suchy – powiat prudnicki, a równorzędnie III miejsce zdobyli: „Samopomoc Chłopska” – powiat strzelecki, Eleonora i Joachim Majnusz – powiat kędzierzyńsko-kozielski oraz firma „Farmer” – powiat głubczycki. Każdy z laureatów otrzymał pisemne gratulacje, pamiątkowe statuetki i upominki.
Zwycięzcy tegorocznego konkursu w pełni zasługując na tak duże wyróżnienia dowodzą, że idą z duchem czasu, umiejętnie korzystają z unijnych środków pomocowych, potrafią rozpoznać potrzeby rynku i dobrze zainwestować, by ich praca, poświęcony czas i środki finansowe w efekcie były opłacalne i przynosiły wiele satysfakcji oraz dawały szanse na zaistnienie nie tylko na lokalnym rynku, ale i na wyższych szczeblach. Drugi etap konkursu na szczeblu krajowym organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. wraz ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie rozstrzygnięty w 2011 r.
 
KK/Rzecznik Prasowy Starosty
Wydrukuj stronę