Był i wciąż pozostaje moralnym drogowskazem dla wszystkich Polaków. Nieugięty, sprawiedliwy, o ogromnej wierze – stanowił symbol tego, co najważniejsze dla naszego Kraju – wolności i solidarności. 31 lat temu w tragicznych okolicznościach odszedł od nas ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapelan „Solidarności”.

19 października 1984 roku przybył na zaproszenie parafii p.w. Św. Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Tego samego dnia, w drodze powrotnej do Warszawy wraz ze swoim kierowcą zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW, przebranych w mundury funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Ciało księdza zostało wyłowione z zalewu na Wiśle koło Włocławka 30 października, a sekcja zwłok wykazała ślady torturowania.

Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki stał się ogromną manifestacją. Do dziś pamiętają o Popiełuszce wierni kościoła katolickiego, którzy gromadzą się na uroczystych mszach świętych, modląc się za duszę błogosławionego. Rokrocznie pamiętają też o nim członkowie NSZZ „Solidarność”, w tym również tej brzeskiej, której od lat przewodzi Kazimierz Kozłowski. Właśnie ta organizacja zorganizowała niedzielne uroczystości w dniu 18.10.2015r. Rozpoczęły się one mszą świętą w kościele p.w. Krzyża Świętego w Brzegu. Następnie po mszy kwiaty pod obeliskiem ks. Jerzego Popiełuszki złożyli przedstawiciele miasta i powiatu na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim, Burmistrzem Jerzym Wrębiakiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego Stanisławem Kowalczykiem, przedstawiciele szkół oraz delegacje organizacji społecznych i kombatanckich działających na terenie powiatu brzeskiego.

Msza św. upamiętniająca ks. Jerzego Popiełuszkę odprawiona została również w intencji kresowian, gdyż w dniach 17 – 18.10.2015r. na terenie naszego powiatu odbywały się VI Dni Kultury Kresowej. Po mszy w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyły się okolicznościowe wykłady połączone z degustacją potraw kresowych. Nad organizacją tej imprezy czuwała Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Alicja Zbyryt.

Małgorzata Stanowska

Wydrukuj stronę