W lutym 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia (zbrojna formacja stworzona przez banderowską Organizację Ukraińskich Nacjonalistów) rozpoczęła akcję eksterminacji polskiej ludności na terenie okupowanego województwa wołyńskiego.

Oddziały UPA dokonały szeregu ataków na polskie wsie, aby oczyścić tereny z polskiej ludności. Kulminacja mordów dokonywanych z ogromnym okrucieństwem przypadła na 11 lipca 1943 r. Polaków palono żywcem, ćwiartowano, wleczono za końmi, nabijano na pale. Zbrodnie trwały do lutego 1944 r. i spowodowały na Wołyniu według szacunków historyków śmierć blisko 60 tys. Polaków. 15 lipca 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację uchwałę o uczczeniu pamięci Polaków i osób innej narodowości zamordowanych przez członków OUN i UPA w czasie rzezi wołyńskiej.

Od wielu lat cześć i pamięć Ofiarom ukraińskich nacjonalistów oddaje się również w Brzegu. W niedzielę 13 lipca br. brzeżanie zgromadzili się w kaplicy przy ul. Starobrzeskiej na uroczystej Mszy Św., której przewodniczył ks. Prałat Bolesław Robaczek. We Mszy uczestniczyli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, radni, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji społecznych, patriotycznych i kombatanckich oraz Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego. „Dzisiaj nie zapominając oczywiście o bolesnej przeszłości, potrzeba nam budować lepszą przyszłość. Przyszłości nie da się jednak zbudować na nienawiści. Aby już nigdy więcej do takich tragedii nie dochodziło, nowe pokolenia muszą budować między narodami trwałe przyjaźnie” – mówił Starosta Maciej Stefański. Po Mszy wszyscy zgromadzeni udali się w procesji pod pomnik poświęcony Polakom pomordowanym na kresach wschodnich, gdzie liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

 

Wojciech Komarzyński

Wydrukuj stronę