Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że w dniu 21 września 2012r. Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych w szczególności nauczycieli.

Zgodnie art. 42a ust.1 Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia

 

W 2012 r będzie dofinansowywany tylko jeden semestr.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków, które będą rozpatrywane do wyczerpania limitu 10 tys. zł.

 

Formularze dostępne są na stronie internetowej www.pup.brzeg.pl .

 

 
Wydrukuj stronę