W dniu 11 stycznia 2014 r. w Restauracji „Mario” w Brzegu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 10 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Brzegu.

 

 

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: starosta powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, byli komendanci Powiatowi Policji w Brzegu insp. Sławomir Michalski i mł. insp. Władysław Trzaskawski, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów ZW w Opolu Mariusz Bauk, Prezes ZW SEiRP w Opolu kol. Henryk Szczotka oraz Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło nr 1 w Brzegu Bolesław Kwiatkowski, Prezes Koła nr 12 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Jan Majzner, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu Zbigniew Kawecki, prezes Koła Terenowego ZK w Brzegu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Andrzej Pluskota.
Sprawozdanie z działalności Kola nr 10 w Brzegu przedstawił Prezes Koła Emilian Garbula. Koło powstało w dniu 2 grudnia 2008 r. z inicjatywy Roberta Kupisa i przy wydatnej pomocy Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu insp. Sławomira Michalskiego. W chwili powstania koło liczyło 26 członków. Obecnie w kole jest 47 członków. W okresie 5 lat istnienia członkowie koła brali udział w różnych imprezach: w zawodach strzeleckich i wędkarskich, w wojewódzkim rajdzie samochodowym po ziemi brzeskiej, w kilkudniowych wycieczkach turystycznych do Karpacza i po Opolszczyźnie. Corocznie organizowane są rodzinne spotkania opłatkowe i pikniki. Członkowie koła będący w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość korzystania z pomocy socjalnej KWP w Opolu. W zorganizowanym w 2013 r. przez ZG Stowarzyszenia konkursie na „najaktywniejsze Koło w Kraju” koło nr 10 w Brzegu zajęło 5 miejsce w Polsce, a 1 w woj. opolskim.
Z okazji jubileuszu oraz za aktywną działalność społeczną a także pomoc i wspieranie przedsięwzięć organizacyjnych uhonorowani zostali:
– odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”: Emilian Garbula, Lech Stadnik, Ryszard Mazur i Karol Świtała,
4 członków otrzymało odznakę „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem”, 10 członków wyróżniono dyplomem uznania,.
Pamiątkowy medal z okazji 5-lecia istnienia Koła nr 10 w Brzegu otrzymał Starosta Maciej Stefański, Burmistrz Wojciech Huczyński oraz 8 członków koła
– Starosta i Burmistrz uhonorowali 4 członków koła nagrodami rzeczowymi.
Następnie wybrano nowe władze koła. Prezesem Koła ponownie został wybrany Emilian Garbula. Wiceprezesem ds. organizacyjnych – Franciszek Raczyński, wiceprezesem ds. socjalnych – Władysław Czuczwara, sekretarzem Koła – Ryszard Mazur, a skarbnikiem – Czesław Czekaj. Wybrano też Komisję Rewizyjną i dwóch delegatów na zjazd ZW SEiRP w Opolu.
W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście którzy podziękowali zebranym za zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz środowiska emerytów i rencistów , pogratulowali wyróżnionym i życzyli dalszych sukcesów w działalności koła oraz w życiu osobistym. Gratulacje i podziękowania złożył też prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Opolu Henryk Szczotka.
 
 
 
Wydrukuj stronę