Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) w związku z uchwałą Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1654) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), Starosta Powiatu Brzeskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

numer okręgu wyborczego granice okręgu wyborczego liczba radnych wybieranych w okręgu

w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego 21.10.2018

1 gmina: Brzeg 8
2 gminy: Lubsza, Olszanka, Skarbimierz 5
3 gmina: Grodków 5
4 gmina: Lewin Brzeski 3
razem powiat brzeski 21

 

Na siedzibę Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu wyznacza się budynek Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20

STAROSTA
(—)
Maciej Stefański

OR.501.5.2018

Wydrukuj stronę