Początek września nieodzownie kojarzy się z rozpoczęciem roku szkolnego. Dziś przez ulice Brzegu i innych miejscowości powiatu brzeskiego przemaszerowały tłumy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby kontynuować edukację, nabywając wiedzę niezbędną do rozpoczęcia wymarzonego kierunku studiów lub podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie.
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu rozpoczęcie roku szkolnego poprzedziła uroczysta akademia upamiętniająca 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej przygotowana przez uczniów czwartej klasy w zawodzie technik logistyk pod kierunkiem opiekuna Anny Jabłońskiej.
Następnie uczniów, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Małgorzata Mianowany-Małecka. Wśród zaproszonych gości obecny był Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, który życzył uczniom ZSE, jak również wszystkim uczniom szkół z powiatu brzeskiego rozpoczynającym naukę w bieżącym roku szkolnym, wysokich osiągnięć edukacyjnych, powodzenia i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.
Powiat Brzeski jest organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych (I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie, Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie) oraz szkół specjalnych (Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie).
W roku szkolnym 2019/2020 w naszym powiecie łącznie naukę w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych rozpoczęło około 1300 uczniów, 660 uczniów po szkole podstawowej i prawie tyle samo po gimnazjum.

Wydrukuj stronę