Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu, działająca dotychczas przy ul. Wyszyńskiego 23, ma nową siedzibę. Mieści się ona teraz na ul. Poprzecznej 3 (w budynku Domu Dziecka, wejście od strony Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6).
„Nowa lokalizacja poradni to plusy zarówno dla naszych specjalistów, jak i klientów – mówi Barbara Sadkowska-Jakubów, dyrektor brzeskiej PPP. Jesteśmy teraz bliżej dworców PKP i PKS, co jest korzystne dla osób dojeżdżających do Brzegu. Jesteśmy też bliżej uczniów i nauczycieli, bo otaczają nas różne placówki oświatowe, przedszkola oraz szkoły. Ponadto nowe pomieszczenia są większe niż poprzednie, przystosowane zarówno do przeprowadzania diagnoz, jak i terapii. Mamy też trzy dodatkowe gabinety – dwa do terapii EEG Biofeedbeck (terapia osób z różnego rodzaju trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi w tym np. koncentracji uwagi, zaburzeniami lękowymi) i jeden gabinet do prowadzenia projektu „Za życiem” (rządowy projekt kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, skierowany do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością). Nowa siedziba dała również możliwość wprowadzenia znacznie większego poczucia intymności, którego oczekują przecież rodzice przychodzący do nas z dziećmi niepełnosprawnymi, mającymi problemy emocjonalne czy dydaktyczno-wychowawcze”.
Z pomocy specjalistów pracujących w brzeskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej korzysta rocznie od 1300 do 1500 dzieci. Dużą grupę stanowią dzieci i młodzież z problemami w zachowaniu oraz trudnościami dydaktycznymi. Coraz więcej z nich wymaga objęcia terapią specjalistyczną.
Warto pamiętać, że korzystanie z poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Nie jest też wymagane żadne skierowanie. Jeśli rodzic zaobserwuje u swojego dziecka jakiekolwiek trudności rozwojowe (w zakresie zachowania, reakcji emocjonalnych lub niepokojących objawów rozwojowych) powinien przyjść do poradni i skonsultować się ze specjalistami. Uzyska wówczas poradę, czy niepokojący go objaw jest typowy dla rozwoju dziecka, czy też powinna zostać przeprowadzona pogłębiona diagnoza specjalistyczna.
Wszelkie informacje na temat działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znaleźć można na stronie internetowej: ppp.brzeg-powiat.pl.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu wraz z Władzami Powiatu Brzeskiego i zaproszonymi gośćmi podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby

Wydrukuj stronę