Narada roczna kadry kierowniczej Policji

23 stycznia br. w Zamku Piastów Śląskich odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji
w Brzegu podsumowująca pracę funkcjonariuszy w 2018 roku. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Powiatu Brzeskiego Jackiem Monkiewiczem, Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem i Burmistrzem Lewina Brzeskiego Arturem Kotarą, a także służby mundurowe działające na terenie powiatu brzeskiego oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafał Stanisławski.
Na spotkaniu zaprezentowane zostały wyniki poszczególnych wydziałów: prewencji, ruchu drogowego, kryminalnego oraz przestępstw gospodarczych. Dzięki ofiarnej służbie naszych funkcjonariuszy mieszkańcy powiatu brzeskiego mogą czuć się bezpiecznie.
W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu przez insp. Zbigniewa Dychusa Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podziękowali ustępującemu komendantowi za wieloletnią i sumienną pracę na rzecz powiatu brzeskiego. Życząc dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia dalszych planów i zamierzeń.

 

Wydrukuj stronę