Pruski regiment na brzeskich ulicach to wydarzenie nietuzinkowe. Prusacy gościli w naszym mieście lub jego pobliżu na pewno 259 lat temu w czasie bitwy pod Małujowicami. Dziś – 12 czerwca ich barwne mundury i pokaz musztry uświetniły uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej tą historyczną bitwę, która wpłynęła na losy Europy i zadecydowała o zmianie przynależności Śląska.

Bitwa pod Małujowicami to przykład umiejętności taktycznych i politycznych króla pruskiego Fryderyka II, które pozwoliły Prusakom pokonać równie doskonałą armię austriacką. Bitwa ta miała swoich bohaterów, na Małujowickich polach zginęło 4.540 żołnierzy austriackich i 4.750 pruskich. Od jej zakończenia tworzyła się legenda o niepokonanej i zdyscyplinowanej pruskiej armii, a szczególnie pruskiej piechocie. Dzisiaj nie ma już nieomal żadnych śladów po bitwie, choć można jeszcze do dziś znaleźć na okolicznych polach pruskie korony i austriackie talary. Wzniesiony przez dr. Fuscha z Brzegu obelisk upamiętniający bitwę przed Kościołem w Małujowicach uległ zniszczeniu, również w tym samym miejscu zniszczony został powstały w 1876 r. obelisk. Głosy upominające się o upamiętnienie tej bitwy w jakikolwiek sposób brzmiały od wielu lat. Nasiliły się w ostatnim czasie, kiedy tak dużo mówi się o idei wielokulturowości, tolerancji i poszanowaniu historii różnych nacji.

            W związku z tym Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański podjął decyzję o ufundowaniu tablicy upamiętniającej to zdarzenie. Tablica ta może stać się jeszcze jedną atrakcją turystyczną (oprócz małujowickich polichromii) tej okolicy, może też doskonale pełnić rolę narzędzia edukacyjnego. 12 czerwca br. uroczystego przecięcia wstęgi dokonał starosta Maciej Stefański, Wicewójt Gminy Skarbimierz Jacek Monkiewicz oraz Marian Stachuła, który po otwarciu, w barwny i obrazowy sposób opowiedział o przebiegu tej największej w historii Śląska bitwy, a ks. Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła Andrzej Paszyński opowiedział gościom o zabytkowym kościele, w którym znajdują się najcenniejsze polichromie Szlaku Polichromii Brzeskich. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli m.in.: reprezentujący Marszałka Województwa Opolskiego Dyrektor Deparlamentu Kultury Janusz Wójcick, dyrektor Gimnazjum w Skarbimierzu Genowefa Prorok, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Skarbimierz Jerzy Dembiński, Radny Powiatu Brzeskiego Tomasz Komarnicki oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich i społecznych. Po zakończeniu imprezy Regiment Pruski pod dowództwem Krzysztofa Czarneckiego dodatkowo przemaszerował z Placu Polonii Amerykańskiej pod brzeski Ratusz, a następnie do Zamku Piastów Śląskich.
 

                                                                                                          Rzecznik Prasowy Starosty

 

Wydrukuj stronę