Foto Grzegorz Jakubowski/KPRP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 10 grudnia br. na uroczystej gali w Teatrze Narodowym upamiętnił jubileusz 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wręczając specjalne rozporządzenia potwierdzające ustanowienie Pomnikami Historii kolejnych 14 zabytków. Wśród nich znalazł się Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi. Dokument oraz pamiątkową tablicę z rąk Prezydenta RP odebrał starosta brzeski Jacek Monkiewicz.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Terminem tym określa się zabytek o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o ponadprzeciętnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski, ksiądz proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego Roman Siewiera, Członek Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich ks. prof. Paweł Maniurka oraz Powiatowy Konserwator Zabytków Radosław Preis.

Wydrukuj stronę