Brzeskie Centrum Medyczne rozpoczyna realizowanie projektu
dla powiatów brzeskiego i namysłowskiego

Brzeskie Centrum Medyczne rozpoczyna realizowanie projektu w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. Program trwał będzie przez najbliższe dwa lata, a BCM przeznaczy na niego około 2 miliony złotych.
Obejmuje on działania z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych – badania prenatalne, organizację szkół rodzenia, porady laktacyjne, rehabilitację kobiet po porodzie, wsparcie psychologiczne, dietetyczne i fizjoterapeutyczne, wsparcie psychospołeczne w zakresie pogłębionej diagnostyki rozwoju dziecka, wsparcie koordynowane dzieci z zakresu żywienia, mobilny instruktarz rehabilitacyjny w warunkach domowych, szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom oraz wszelkie działania informacyjne i edukacyjne.
Programem objęte zostaną kobiety w ciąży i dzieci do drugiego roku życia z powiatów brzeskiego i namysłowskiego.
Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wydrukuj stronę