30 lat to bardzo piękny wiek w życiu człowieka, nabrał już życiowej mądrości, a jeszcze ponad pół życia przed nim. 30 lat to także piękny jubileusz w funkcjonowaniu każdej organizacji. W listopadzie 30 – lecia doczekało się Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzegu. Rocznica ta łączy się ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą. 6 listopada br. w Ratuszu odbyła się uroczystość dotycząca w/w jubileuszu. Historię koła opowiedziała gościom Wiceprezes Brygida Jakubowicz.

Koło liczy obecnie 140 członków. Ma siedzibę w Sukiennicach. Konsoliduje środowisko osób chorych na cukrzycę i prowadzi działalność profilaktyczną. Prezes Koła Walentyna Witkowska wyróżniła medalem 30 – lecia Koła następujące osoby: za opiekę medyczną, merytoryczne doradztwo i pomoc: dr Marię Wojtczak, dr Elżbietę Turcza – Jakubowską, pielęgniarkę Poradni Diabetologicznej Zuzannę Dżul. Za długoletnią pracę społeczną na rzecz koła Członków Zarządu: Walentynę Witkowską, Brygidę Jakubowicz, Wernera Szeję, Barbarę Rudnicką, Adama Błajeta, Halinę Binicką oraz Michała Korzewę. Za pomoc w organizacji imprez, spotkań, sponsoring i promocję koła – samorządowców: Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Burmistrza Miasta Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, Wiceburmistrz Grodkowa Teresę Oliwę, Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita, Aleksandra Podgórnego oraz Jana Knycha.

Za promocję koła, sponsoring imprez, badań, pomoc materialną członków koła: Leszka Watrasa i Ewę Mokowską z Apteki Dolnośląskiej Grupy Aptekarskiej (apteka w Kauflandzie), Grzegorza Trzyszkę i Pawła Hofmana czyli Apteki „Pod Świerkiem”, Krzysztofa Drozda właściciela biura projektowego „Natura”, Jana Wantułę Prezesa Wojewódzkiego PSD i Krzysztofa Horodyńskiego Prezesa Koła Diabetyków z Nysy oraz mgr inż. Janusza Ożyckiego. Pośmiertnie medal otrzymali dwaj długoletni prezesi koła Józef Krasa i Lucjan Młynarczyk.
Wykład okolicznościowy pt. „Leki bez recepty wspomagające leczenie cukrzycy” wygłosił mgr farmacji z Apteki DGA Michał Wysocki.
W przerwie uroczystości uczestnicy mogli wykonać badania profilaktyczne: glukozy we krwi, ciśnienia, cholesterolu i przepływów żylnych (Dopler) sfinansowane przez dr. Elżbietę Turczę – Jakubowską oraz degustować produkty Doppel Herza ufundowane przez Aptekę z Kauflandu. Uroczysty nastrój podniósł na pewno  występ utalentowanej Oławianki Karoliny Kuli śpiewającej i grającej na gitarze swoje utwory.
Karolina jako dziecko uczęszczała do Szkoły Muzycznej w Oławie, jest niezwykle zdolną osobą, która  również borykała się z problemami zdrowotnymi, przez co słuchający czuli się jakby zjednoczeni z jej uczuciowymi utworami.
Na zakończenie  rozstrzygnięto konkurs „Wiedzy diabetologicznej”. Nagrody na konkurs ufundowali: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński, Apteka DGA (Leszek Watras), Apteki pod Świerkiem (Grzegorz Trzyszka i Paweł Hoffman), Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit, Burmistrz Lewina Brzeskiego Anna Twardowska. Szczególne wyrazy podziękowania organizatorzy kierują w stosunku do osób, które pomogły zorganizować imprezę angażując swój czas i prywatne środki: Wiceburmistrz Grodkowa mgr Teresie Oliwie, mgr inż. Januszowi Ożyckiemu, mgr artyście – plastykowi Michałowi Marciniakowi Kożuchowskiemu oraz Grzegorzowi Trzyszce, mgr inż. Krzysztofowi Drozdowi – za archiwalne poszukiwania, skompletowanie dokumentów historycznych koła oraz opracowanie i wydanie informatora dotyczącego 30 – lecia. Wyrazy podziękowania należą się również PWC Odra i piekarni CUPER. Spotkanie w Ratuszu było też szczególnym wydarzeniem dla wiceprezesa koła Brygidy Jakubowicz – aktywnie pracującej zawodowo i społecznie, która w październiku br. doczekała 40 – lecia choroby, udowadniając, że nawet pięć zastrzyków insuliny dziennie nie jest przeszkodą w nauce, pracy i normalnym życiu.
 
 
                                                                                                Zarząd Koła Powiatowego
                                                                                                PSD w Brzegu
Wydrukuj stronę