INFORMACJA

Na mocy zarządzenia Nr 40/2020 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 24 lipca 2020 r. podajemy informację w zakresie dnia wolnego od pracy w lokalizacjach Starostwa na
ul. Robotniczej 20, ul. Kard. Wyszyńskiego 23 oraz ul. Robotniczej 12   :

– 14 sierpnia 2020r. (piątek) jest dniem wolnym, w zamian za święto wypadające
15 sierpnia 2020 r. (sobota);

Oddziały zamiejscowe Starostwa w Grodkowie :

– 14 sierpnia 2020r. (piątek) jest dniem wolnym, w zamian za święto wypadające
15 sierpnia 2020 r. (sobota)

Oddziały zamiejscowe Starostwa w Lewinie Brzeskim :

17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) jest dniem wolnym, w zamian za święto wypadające
15 sierpnia 2020 r. (sobota)

Wydrukuj stronę