W dniu 10 października 2016r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzegu kadencji 2016-2020. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Na posiedzeniu Rada wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego, którym został jednogłośnie  Pan Jan Bort- przedsiębiorca, pełniący tę funkcję również w poprzedniej kadencji Rady. Wiceprzewodniczącym został Pan Wiesław Kafel –pracodawca z Brzegu, wieloletni członek Rady i przedstawiciel  Izby Rzemieślniczej w Opolu.

W dalszej części posiedzenia omówiono obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, sytuację szkolnictwa zawodowego i realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu projekty.

IMG_0650

Wydrukuj stronę