19 kwietnia br. Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu, zorganizował jak co roku, Targi Edukacyjne skierowane do gimnazjalistów powiatu brzeskiego.
Patronat honorowy targów objął Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który wspólnie ze swoim zastępcą Ryszardem Jończykiem i Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Mieczysławem Gieżą dokonał uroczystego otwarcia imprezy.

 

Na targach swoją ofertę prezentowały szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych pod hasłem „Szkoła managerów i przedsiębiorców”, a w ofercie znalazły się takie ciekawe propozycje jak: technik organizacji reklamy, zarządzanie informacją czy technik rachunkowości; I Liceum Ogólnokształcące z Brzegu z kierunkami m.in.: społeczno-prawnym, sportowo-turystycznym, czy matematyczno –językowym; Zespół Szkół Rolniczych ze Żłobizny z ciekawymi propozycjami technika architektury krajobrazu, czy technika ochrony środowiska; II Liceum Ogólnokształcące z Brzegu oferujące klasy o nachyleniu: medycznym, matematyczno-fizycznym, językowym, czy humanistyczno-prawnym, nowa oferta to klasy o nachyleniu mundurowym; Zespół Szkół Zawodowych nr 1 oferował szeroką ofertę tak poszukiwanych kierunków jak m.in.: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik bhp, czy technik obsługi turystycznej, szkoła ta realizuje wiele unijnych projektów, oferując uczniom praktyki zagraniczne; Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu również proponuje wiele ciekawych zawodów i kierunków m.in.: technik pojazdów samochodowych, technik rzemiosł artystycznych, lakiernik itp.. ZSB prowadzi wymianę młodzieży w ramach projektów UE i ma podpisaną umowę partnerską ze szkołą w Kusel (Niemcy). Na targach prezentował się również Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z Grodkowa. Jest to doskonale wyposażony zespól szkół, który pozwala na nabycie umiejętności m.in.: w zawodach związanych z mechanizacją rolnictwa, ekologią, agroturystyką oraz mechaniką samochodową.

Oferta zaproponowana przez przedstawiające się na Targach szkoły w bardzo przystępny sposób docierała do gimnazjalistów – ulotki, multiprezentacje, poradnictwo pedagogów szkolnych, a nawet możliwość rozmowy kandydatów z nauczycielami i dyrektorami placówek na pewno będą pomocnym drogowskazem przed wyborem dalszej edukacji. Każda ze szkół pokazała również to, co dla młodzieży jest równie istotne jak nauka, czyli co szkoła proponuje w czasie wolnym, jakie imprezy organizuje dla uczniów i jakie szkolne organizacje działają w jej strukturach. A młodzież jak to młodzież, pytała swoich starszych kolegów o jedno – czy dużo trzeba się uczyć, czy nauczyciele są bardzo groźni i jak fajne są szkolne imprezy. Ale na te pytania najlepiej odpowie im życie, gdy zdecydują o wyborze jednej ze szkół.
Rzecznik Prasowy Starosty
Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę