Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie
projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego
Kontynentu. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego
oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 r.. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. We wrześniu 2012 roku Polska już po raz 20 bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największym w Europie wydarzeniu promującym zabytki. Po raz kolejny także i Skorogoszcz wzięła udział w tegorocznej edycji EDD.   Dzięki temu mieszkańcy i goście   mieli doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.
Hasło tegorocznej edycji to: „TAJEMNICE CODZIENNOŚCI” .Temat ten ma ocalić od zapomnienia piękno i urok codziennych zdarzeń – zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła. Ważnym celem jest odkrywanie niezauważalnych, jednak stale wokół obecnych, ale też i tych już odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji        i przedmiotów z nimi związanych, tych niezwykłych i tych codziennego użytku. „Tajemnice codzienności” zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół. Odkrywania nieznanego, przywoływania tego co  zapomniane.                                                                                           W niedzielne popołudnie 2.września w zespole parkowo – pałacowym w Skorogoszczy podczas EDD 2012 przygotowano wiele atrakcji. 
Podczas całej imprezy można było zapoznać się z wystawą pt. “Obrazki z przeszłości w akwafortach Kajetana Wincentego Kielisińskiego przygotowaną przez filię Biblioteki Publicznej w Skorogoszczy. W obecności burmistrza A.Kotary , jego z-cy D.Struskiego, ks.proboszcza M.Biernata oraz dyrektor szkoły podstawowej H.Grubiak dokonano uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego Skorogoszczy. Następnie Bractwo Rycerskie “Kuźnia” z LewinaBrzeskiego zaprezentowało pokaz ubiorów, uzbrojenia i umiejętności rycerskich. Aby nawiązać do tegorocznego hasła EDD odegrano inscenizację plenerową w karczmie staropolskiej, miały miejsce rekonstrukcja średniowiecznych walk rycerskich, które cieszyły się największym zainteresowaniem. W czasie imprezy miała miejsce promocja publikacji- książeczki pt.“Legenda o Skorogoszczy” , wydanej przez Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” w Skorogoszczy oraz brzeskie Starostwo Powiatowe z okazji EDD 2012.Dla spragnionych nowoczesności pokazano technologie XXI w. w ofercie zabaw dla dzieci.Koncert zespołu wokalno-muzycznego z Opola a następnie potańcówka do północy ubarwiły imprezę. Organizatorzy to:TRL “Zielony Most” w Skorogoszczy, Sołectwo Skorogoszcz, Biblioteka Publiczna w Skorogoszczy i Dom Kultury w Lewinie Brzeskim.                                  Dariusz Zięba

Wydrukuj stronę