Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zaprasza 29 maja w godz. 9.00-14.30 do punktu informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, przy którym będzie możliwość wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), uzyskania informacji dotyczących potwierdzania zleceń na wyroby ortopedyczne oraz uzyskania informacji dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego.
Serdecznie zapraszamy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest to dokument w postaci plastikowej karty potwierdzający nasze ubezpieczenie i uprawniający nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych, udzielanych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub krajach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w skrócie EFTA (do którego należą: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).
Karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, jakie obowiązują ubezpieczonych w kraju, gdzie przebywamy np. jeśli w danym państwie Pacjent dopłaca do pierwszych dni w szpitalu, leków czy wizyty u lekarza – ubezpieczonych obywateli z pozostałych krajów również będzie obowiązywała dopłata. Zatem wyjeżdżając na urlop warto rozważyć także dodatkowe komercyjne ubezpieczenie. Jest to istotne, gdyż w wielu krajach sporty zimowe nie są objęte krajowym systemem ubezpieczeń i tam karta EKUZ nie daje ochrony na stoku, pamiętajmy o innych polisach na ten cel. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń medycznych w poszczególnych krajach znajdują się na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl (zakładka „wyjeżdżam do”)

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu związanego z wyrobieniem EKUZ, nasz Oddział wydłużył godziny pracy w poniedziałki i w tym dniu czekamy na Państwa do godziny 18.00.

Pamiętajmy, karta EKUZ nie uprawnia do bezpłatnego transportu sanitarnego.

Co zrobić, żeby dostać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Aby uzyskać kartę EKUZ należy wypełnić wniosek dostępny w siedzibie Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub na stronie internetowej Funduszu (www.ekuz.nfz.gov.pl „dokumenty do pobrania”). Wypełniony wniosek można złożyć w naszej siedzibie, przesłać pocztą, faksem, zeskanować i wysłać e-mailem lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Należy pamiętać, iż każda osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Kartę EKUZ można odebrać:
– osobiście,
– możemy upoważnić dowolną osobę dołączając do wniosku o EKUZ stosowne upoważnienie, którego wzór znajduje się na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl (zakładka „dokumenty do pobrania”),
– za pośrednictwem poczty.

Jak długo trzeba czekać na EKUZ?
EKUZ wydawana jest na poczekaniu lecz należy mieć na uwadze, iż w okresach sezonowych (wakacje, ferie zimowe, długi weekend majowy) czas oczekiwania będzie zależny od natężenia zgłoszeń osobistych. Zatem nie zostawiajmy uzyskania EKUZ na ostatnią chwilę przed wyjazdem. Zachęcam Państwa do składania wniosku i odbioru karty za pośrednictwem poczty, bez potrzeby przyjazdu do siedziby Opolskiego Oddziału NFZ. Wniosek w tym trybie jest realizowany w ciągu 3 dni, tak więc wysłanie wniosku 2 tygodnie przed wyjazdem daje czas na dotarcie dokumentów drogą pocztową w obie strony.

W siedzibie naszego Oddziału kobiety w ciąży nie czekają w kolejce.

Przypominamy, że od 14 lutego 2017 r. pracownikom, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, rencistom, członkom rodzin i studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię EKUZ może być wydana na okres 12 miesięcy. Wcześniej dla tej grupy pacjentów EKUZ ważna była przez pół roku.
Ważne:
Wnioskodawca o kartę EKUZ zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta o ile skończył 18 lat.

Ktoś jednak może zapomnieć wyrobić kartę przed wyjazdem, a będąc za granicą np. złamie nogę i znajdzie się w szpitalu. Co wtedy ma zrobić?
Jeśli ktoś zapomni lub nie zdąży wyrobić karty przed wyjazdem w sytuacji poniesienia kosztów opieki może dochodzić ich zwrotu za pośrednictwem NFZ po powrocie do kraju. Jeśli sytuacja umożliwia kontakt z Funduszem jeszcze podczas pobytu za granicą można także skontaktować się z naszym oddziałem NFZ np.: faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w kraju. Oddział funduszu wystawi wtedy tzw. certyfikat zastępczy. Jest to papierowy dokument zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kiedy nie działa EKUZ?
Jeżeli celem podróży jest leczenie planowe poza granicami kraju, wtedy wymaga to zgody Prezesa NFZ w innym trybie. Pamiętajmy też, że jeżeli straciliśmy uprawnienia do posługiwania się EKUZ i nieprawnie uzyskaliśmy świadczenia medyczne za granicą, to NFZ będzie dochodził zwrotu kosztów. W niektórych krajach uprawianie sportów zimowych wymaga prywatnych polis więcej na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl (zakładka „wyjeżdżam do”).

KARTA EKUZ WYDAWANA JEST NA 12 MIESIĘCY, TAK WIĘC JEŚLI WYROBIMY JĄ JUŻ TERAZ NIE BĘDZIEMY MUSIELI MARTWIĆ SIĘ O TO PRZED WAKACJAMI, KIEDY TO KOLEJKI BĘDĄ ZNACZNIE WYDŁUŻONE.

Plakat - treść w artykule

Wydrukuj stronę