Izolacja ścian i fundamentów, modernizacja dachu, wymiana okien oraz instalacja odnawialnych źródeł energii – to tylko niektóre elementy planowanej modernizacji głównego budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy Brzeskim Centrum Medycznym. Projekt został oceniony pozytywnie. Powiat Brzeski czeka teraz na podpisanie umowy.  W grę wchodzi ponad 2,5 mln złotych unijnej dotacji.

– Oprócz standardowych prac modernizacyjnych mocno wchodzimy w odnawialne źródła energii – podkreśla starosta brzeski Jacek Monkiewicz. –  W obu obiektach wymienimy instalację centralnego ogrzewania, zamontujemy ogniwa fotowoltaiczne, a także wymienimy stare oświetlenie na lampy typu LED. Ponadto utworzymy tzw. żyjące zielone ściany. W budynku ZSB dodatkowo zamontujemy powietrzną pompę ciepła.

Ponadto w ZOL-u zostanie wybudowana zewnętrzna winda. Wszystko ma być gotowe w połowie 2021 roku.

Po umieszczeniu zadania w budżecie powiatu będziemy mogli podpisać umowę o dofinansowanie. Poza częścią związaną z termomodernizacją, której wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 3,3 mln złotych przy dofinansowaniu na poziomie 79% w wysokości  2,6 mln, jest jeszcze spory zakres robót, które nie podlegają dofinansowaniu, a muszą być zrealizowane przed lub w trakcie termomodernizacji niestety wyłącznie z budżetu powiatu (jak choćby winda w ZOL czy przebudowa związana m.in. z nakazem dostosowania do przepisów p.poż.). Kompleksowa modernizacja „budowlanki” oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego będzie zatem kosztować ponad 5 mln złotych.

Powiat otrzyma  wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wydrukuj stronę