Senat na posiedzeniu w dn. 9.V.2012r. przyjął uchwałę okolicznościową w sprawie uczczenia 120 rocznicy urodzin generała St. Franciszka Sosabowskiego i ustanowieniem września 2012r. miesiącem Jego pamięci.

 

               Projekt uchwały przygotowała Senacka Komisja Obrony Narodowej z inicjatywy Heleny Rajczuk z Brzegu, córki żołnierza I Samodzielnej Brygady Spadochronowej Leona Skrzyniarza oraz Joanny Pieciukiewicz, autorki filmu „Honor Generała”.

Inicjatorki tego obywatelskiego projektu miały okazję osobiście w Senacie RP RPumotywować swój projekt. Helena Rajczuk (autorka książki „Ostatni Desant”) zaangażowała się w sprawę uczczenia 120. rocznicy urodzin generała Sosabowskiego nie tylko ze względów rodzinnych. Odwiedzając Holandię zauważyła ogromną cześć jaką zwykli mieszkańcy tego kraju oddają do dziś  gen. Sosabowskiemu. Dopiero w 2006r. królowa holenderska Beatrix odznaczyła pośmiertnie generała medalem Brązowego Lwa, a największym odznaczeniem państwowym- Orderem Wojskowym Wilhelma uhonorowała 6 Brygadę Powietrzno- Desantową, ( która to brygada kontynuuje tradycje 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, m.in. Leona Skrzyniarza).

 

               Dla większości Holendrów gen. Sosabowski jest bohaterem i niezłomnym patriotą, uosobieniem dobrego, konsekwentnego dowódcy, a we wrześniu postać generała pozna również dokładnie za pośrednictwem mediów, spotkań itp. całe polskie społeczeństwo.

 

               W związku z podjęciem senackiej uchwały tradycyjny Dzień Weterana organizowany corocznie 1. IX. 2012r. w powiecie brzeskim upłynie także pod znakiem gen. Sosabowskiego, a gościem kombatantów i władz samorządowych będzie córka jednego z żołnierzy inicjatorka projektu uchwały Helena Rajczuk.

 

 

 

Pełnomocnik Starosty d/s Kombatantów

 

i Osób Represjonowanych

 

Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę