SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU

W BEZPŁATNYM SZKOLENIU W 100% DOFINANSOWANYM

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB, MIESZKAJĄCYCH LUB PRACUJĄCYCH NA TERENIE

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, ZATRUDNIONYCH W MIKRO, MAŁYCH ORAZ ŚREDNICH

PRZEDSIĘBIORSTWACH .

SZKOLENIE Z INSTALOWANIA SYSTEMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH :

·

SYSTEMY ENERGOOSZCZĘDNE DLA BUDOWNICTWA

SZKOLENIE OBEJMUJE 2 DNI ROBOCZE PO 8 GODZIN DZIENNIE – 2 SPOTKANIA

W SZKOLENIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ :

·

ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH A TAKŻE WŁAŚCICIELE TAKICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

OSOBY ZATRUDNIONE WYŁĄCZNIE NA UMOWĘ O PRACĘ W MIKRO, MAŁYCH ORAZ

·

ZAWODOWYM

MILE WIDZIANE OSOBY Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM ORAZ ZASADNICZYM

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

·

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANE W OPARCIU O NAJNOWSZE WZORCE

·

WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ TRENERSKĄ

·

WYŻYWIENIE

·

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z NOCLEGU POMIĘDZY DNIAMI SZKOLENIOWYMI

·

PRZEWIDYWANE SZKOLENIA WYJAZDOWE (NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO)

·

I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKIECH) POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE KOMPETENCJI

W ZAKRESIE OBJĘTYM SZKOLENIEM

CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ RENOMOWANĄ INSTYTUCJĘ (STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY MAILOWO:

ewa.iwacyk@szkolenia-polska.pl

LUB TELEFONICZNIE – 533 333 409

JEDNORODZINNEGO

Wydrukuj stronę