Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Opolu  zachęca i zaprasza Panie do wykonywania regularnych badań cytologicznych.

W Polsce nadal utrzymuje się wysoka zachorowalność na raka szyjki macicy u kobiet.

 

W ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, Panie w wieku 25-59 lat,które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego przez lekarza ginekologa realizującego kontrakt z NFZ mogą skorzystać             z bezpłatnego badania cytologicznego. Jest ono skuteczną i prostą metodą profilaktyki raka szyjki macicy.

 

Badanie cytologiczne polega na pobraniu przez lekarza ginekologa lub położną – przy użyciu specjalnej szczoteczki – komórek znajdujących się na szyjce macicy i w kanale szyjki. Następnie komórki te poddane są ocenie mikroskopowej. Badanie jest bezbolesne! 

 

Regularne wykonywanie badań cytologicznych jest warunkiem wczesnego wykrycia nieprawidłowych komórek lub wykrycia wczesnego stadium nowotworu, co gwarantuje całkowite wyleczenie.

 

Jakprzygotowaćsiędobadaniacytologicznego:

 

– nabadanienienależyzgłaszaćsięwczasiekrwawieniamiesiączkowego,

 

– odostatniegokrwawieniamiesięcznegopowinnyupłynąćconajmniej2dni,

 

– nabadanienależyzgłaszaćsięniepóźniejniż4dniprzedrozpoczęciemmiesiączki,

 

– conajmniej4dniprzedbadaniemnienależystosowaćżadnychlekówdopochwowych,

 

– odostatniegobadaniaginekologicznegopowinienupłynąćconajmniej1dzień.

 

 

 

 

 

*Należy zarejestrować się osobiście lub telefonicznie i ustalić dogodny termin badania.

 

*Wdniubadanianiezbędny jest do okazaniadowódosobisty i aktualny dokumentubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

 

Wykaz gabinetów wykonujących bezpłatne badania cytologiczne w ramach Programu na terenie województwa opolskiego, podany w poniższym linku

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt zWojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy:

 

45-066 Opole, ul. Reymonta 8

 

 nr  tel.fax 77 454 35 60,  tel. centr. 77 454 54 01- 08 w. 234  w godz. 7.25 – 15.00 

 

 e- mail: wok@ginekologia.opole.pl       

 

www.wok.opole.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wydrukuj stronę