Mianowanie nauczycieli

Dziś w gabinecie starosty brzeskiego Jacka Monkiewicza wręczono dwa akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Sybilla Wojciechowska – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz Monika Zając – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu zostali uhonorowani władze Powiatu. Stosowne gratulacje otrzymali również dyrektorzy naszych szkół powołani na kolejne kadencje.

Leszek Lipiński – II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu

Wioletta Frankiewicz – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

Monika Musiał – Biernat – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie

Barbara Sadkowska – Jakubów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu

Beata Sobów – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodkowie

Elżbieta Galus – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie

 

Wydrukuj stronę