13 grudnia to dla Polaków data szczególna. Tego dnia 34 lata temu na terenie całego kraju wprowadzono stan wojenny – okres szczególnych represji ówczesnej władzy wobec antykomunistycznej opozycji. Kiedy w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego struktury NSZZ „Solidarność” podjęły akcje protestacyjne, służby aparatu państwa brutalnie pacyfikowały kolejne strajki. Do dzisiaj nieznana jest dokładna liczba ofiar śmiertelnych stanu wojennego, nie sposób także zliczyć osób internowanych, pobitych, pozbawionych zdrowia i prześladowanych. Aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia, każdego roku w całym kraju organizowane są ich uroczyste obchody. Również w Brzegu w kościele pw. św. Mikołaja licznie zebrali się mieszkańcy powiatu brzeskiego, przedstawiciele organizacji społecznych i kombatanckich, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, władze samorządowe reprezentowane przez Starostę Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Wiceburmistrza Brzegu Tomasza Witkowskiego, a także działacze brzeskich struktur Solidarności z przewodniczącym Kazimierzem Kozłowskim na czele. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. dziekan Stanisław Grzechynka. Bezpośrednio po uroczystościach pod pamiątkową tablicą, oficjalne delegacje oddając cześć wszystkim ofiarom stanu wojennego złożyły wiązanki biało – czerwonych kwiatów. Wojciech Komarzyński

Wydrukuj stronę