logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny – Brzeg, Plac Zamkowy

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6846.2.3.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Brzegu przy Placu Zamkowym, obręb…

logo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia – Lewin Brzeski

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6840.1.1.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim, obręb Lewin Brzeski, oznaczonej w…