Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe Szanowni Państwo W grudniu 2018 r. przekazałem Państwu informację, że prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r.. W informacji napisałem, że osoby zainteresowane uiszczeniem opłaty jednorazowej…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 22/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…

Zdolni stażyści z ZSZ nr 1

28 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Brzegu odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza, Wicestarosty Powiatu Brzeskiego Ewy Smolińskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Łukasza Denys oraz uczniów klasy akademickiej – 2k technikum informatycznego Alicji Barańskiej i Jakuba Łazarewicza z przedstawicielem władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego dziekanem prof.…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 29 stycznia 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego…