Sprostowanie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 09.05.2017 r. Sprostowanie W ogłoszeniu z dnia 21.03.2017 r. o wyborze ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r.…

W rocznicę zakończenia II wojny światowej

W poniedziałek (8 maja) w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiona została uroczysta msza święta z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe 1. Brzeskiego Pułku Saperów, organizacji kombatanckich i społecznych oraz szkół. Władze powiatowe reprezentował starosta Maciej Stefański, a miejskie sekretarz Krystyna Nowakowska-Bider.