Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Brzeskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego zwołuje XIX sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 17 grudnia 2020 r.o godz. 10.00. Sesja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.   Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Brzeskiego:…