Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 10 kwietnia 2018 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Stowarzyszenia „Nasze Osiedla” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Każdy,…

Wizytacja Pasterska Biskupa

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, raz na pięć lat, w każdej z parafii archidiecezji odbywają się Wizytacje Pasterskie. W ramach wizytacji 9 kwietnia br. dekanat Brzeg-południe odwiedził Biskup Pomocniczy Wrocławski Jacek Kiciński. O godz. 10.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu Arcypasterz odprawił uroczystą mszę św., w której uczestniczył m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej…

III Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Już po raz trzeci w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu. Uczniowie z 14 placówek województwa opolskiego i dolnośląskiego musieli wykazać się wiedzą teoretyczną w pisemnych testach oraz poradzić sobie praktycznie na sześciu stacjach z zadaniami. I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół…