Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 2020

UWAGA – spotkanie w dniu 29 maja br. zostaje odwołane ze względu na brak zgłoszeń. Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Celem spotkania będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie do…

Dzień otwarty naszej szkoły

Dnia 15 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Uczniowie gimnazjów wraz ze swoimi opiekunami, mogli zdobyć wiele ciekawych informacji na temat kierunków kształcenia w naszej szkole oraz zobaczyli, że popularny „Ekonom”, żyje nie tylko nauką. Gimnazjaliści poznali kierunki: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu, technik procesów drukowania…

CHCEMY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI, CZYLI WIELKIE SERCA WOLONTARIUSZY

Kardynał Stefan Wyszyński trafnie powiedział, że „Zamiast oczekiwać na dobroć innych, sami napełniajmy życie dobrocią”. A napełniać życie dobrocią można na różne sposoby. Jednym z nich jest pomoc bliźnim np. tym, którzy są w bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej. Tocząca się na Ukrainie wojna sprawiła, że ten i tak ubogi kraj boryka się z wieloma trudnościami.…