UWAGA – spotkanie w dniu 29 maja br. zostaje odwołane ze względu na brak zgłoszeń.

Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Celem spotkania będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie danego powiatu.

Tematyka spotkania skierowana jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną nowe możliwości wspierania obszarów wiejskich ze środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się :

  • 27.05.2015 w godz. 10:00-13:00 Sala Powiatowa w Starostwie Prudnickim, adres: ul. Kościuszki 76
  • 29.05.2015 w godz.11:00-14:00 Sala Powiatowa w Starostwie Brzeskim, adres: ul. Wyszyńskiego 23

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką na spotkanie.

Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydrukuj stronę