Informacje o PO KL

    Cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. Program Operacyjny Kapitał Ludzki służy przyspieszeniu rozwoju…

O projekcie

  Tytuł projektu:   "Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 5.2 ,,Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”   Okres realizacji projektu: 01.10.2009r. do 31.08.2011r.   Beneficjent: Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu   Obszar…